ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Υποδιεύθυνση Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

2.ΣΕΑΤΕ

Κύριοι,

             Σχετικά με την εισηγητική έκθεση αξιολόγησής μου, που μου κοινοποιήθηκε από τη Δ/νση του καταστήματος Λαγκαδά μετά από αίτησή μου, έχω να παρατηρήσω τα εξής.

            Με την υπ'αριθμόν 3038/11.11.2008 απόφαση Γ' Τμήματος ΑΣΕΠ προσελήφθην και ακολούθως τοποθετήθηκα την 20/02/2009 στο κατάστημα της Τράπεζας στο Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης. Έκτοτε έως και την 18/05/2009  εκτελούσα χρέη λειτουργού πιστοδοτήσεων, θέση που απαιτεί χρόνο για εξοικείωση, αλλά και προϋποθέτει βασικές τραπεζικές γνώσεις. Να σημειωθεί ότι συμμετείχα σε σεμινάριο νεοπροσληφθέντων στις 12/10/09 (8 μήνες μετά την πρόσληψή μου) και στο διάστημα της παραμονής μου στη θέση αυτή μου είχε ανατεθεί εκτός των άλλων η σύνταξη συμβάσεων ΤΕΜΠΜΕ για πελάτες της τράπεζας .

            Μετά την επιστροφή μου στο κατάστημα από την τετραήμερη απεργία του ΣΕΑΤΕ για θέματα του ταμείου υγείας, ενημερώθηκα από το Διευθυντή, κ. Χαχαγιόπουλο Σωτήριο για τη μετακίνηση μου στο ταμείο, όπου και υπήρχε αναγκαιότητα κάλυψης θέσης καθώς λίγες μέρες πριν (11/5) είχε μετατεθεί συνάδελφος ταμειολογίστρια σε άλλο κατάστημα. Η τοποθέτησή μου στο ταμείο έγινε δίχως να μου επιδοθεί ημερήσια διαταγή μετακίνησης - τοποθέτησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι μετακινήσεις όπως η παραπάνω ήταν σύνηθες φαινόμενο για τους νέους υπαλλήλους στο πλαίσιο της εξοικείωσής τους με τις τραπεζικές εργασίες, χωρίς αυτό να συνοδεύεται από οποιαδήποτε είδους παρατήρηση ή επίπληξη σχετικά με την ποσοτική ή ποιοτική μας απόδοση.   

          Από τις 18/5 έως και την 29/12/2009 εκτελούσα χρέη ταμειολογιστή, ενώ δεν είχα οριστεί ως teller, με αποτέλεσμα να πληρώνομαι το επίδομα ταμείου με την ημέρα και ενώ δεν είχα παρακολουθήσει σεμινάριο νεοπροσληφθέντων, παρά μόνο την 12/10. Παράλληλα πολλάκις είχα ενημερώσει προφορικά τόσο την προϊσταμένη κα Γκασαβέλη Καλούδα, την τομεάρχη εξυπηρέτησης κα Μελίδου Ευδοκία, όσο και την τομεάρχη ανάπτυξης και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου, κα Τσαλουχίδου Σοφία, για το ζήτημα του ορισμού μου ως teller, παρομοίως και τον Διευθυντή Χαχαγιόπουλο Σωτήριο. Σε συνομιλία με συνάδελφο από τη ΔΑΔ και συγκεκριμένα του τμήματος Οικονομικών Θεμάτων, πληροφορήθηκα ότι ήδη το εν λόγω τμήμα είχε ενημερώσει το κατάστημα για την αναγκαιότητα ορισμού μου ως teller εφόσον απασχολούμαι καθημερινά σε αυτό το πόστο.Μετά από προφορικό αίτημά μου ή να οριστώ teller - το κατάστημα είχε ήδη δύο αλλά προβλέπει και τρίτο ταμείο- ή να μην απασχολούμαι στο ταμείο εφόσον δεν πληρώνομαι κανονικά το επίδομα του ταμειολογιστή, τοποθετήθηκα στις 4/1/2010 με ημερήσια διαταγή στη θέση Λ.Ε.Π.Ε., αφού ενημερώθηκα από τις κυρίες Γκασαβέλη και Μελίδου ότι σε προκύπτουσα ανάγκη θα αναλαμβάνω ταμείο όπως και γίνεται μέχρι σήμερα.  

          Όσον αφορά στην ποσοτική μου απόδοση στη θέση του ταμειολογιστή επισημαίνω ότι σχεδόν καθημερινά στο μέσο του ωραρίου διέκοπτα την εργασία μου στο ταμείο – με εντολή προϊσταμένου- ώστε να αναλάβω τον χρηματεφοδιασμό ΑΤΜ εντός και εκτός του καταστήματος ή τη διεκπεραίωση εργασιών ΛΕΠΕ (άνοιγμα λογαριασμών, αλλαγή στοιχείων πελατών, αναζήτηση στοιχείων προθεσμιακών καταθέσεων που αφορούν την ανανέωση των παραπάνω λογαριασμών) εργασίες που φαινομενικά μειώνουν την ποσοτική απόδοση καθώς δεν συνοδεύονται πάντα από την έκδοση παραστατικού.

            Σε όλο αυτό το διάστημα –από 18/5 έως και σήμερα- που απασχολούμαι στο τμήμα εξυπηρέτησης, είμαι ο κύριος υπάλληλος που διενεργεί  χρηματαποστολές σε ATM εκτός καταστήματος, μεταφέροντας χιλιάδες ευρώ χωρίς να αρνηθώ ποτέ χρηματαποστολή, επισημαίνοντας παρ’ όλα αυτά τον κίνδυνο που ενέχει. Είναι προφανές ότι τόσο ο κίνδυνος της μεταφοράς χρημάτων σε ΑΤΜ εκτός καταστήματος όσο και το γεγονός ότι η μεταφορά αυτή κάποιες φορές γινόταν με το προσωπικό μου όχημα, μου προκαλούσε άγχος κάτι που ήταν γνωστό στους συναδέλφους μου.

             Σε ότι αφορά τις ημέρες ασθένειας αυτό που έχω να παραθέσω είναι οι αποδείξεις πληρωμών, οι συνταγές και οι γνωματεύσεις των γιατρών. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που αυτά δεν υπάρχουν, οι λόγοι απουσίας δεν έχρηζαν επίσκεψης γιατρού (πυρετός, διάρροια). Για τις σοβαρότερες ασθένειες –γρίπη με οξύ πυρετό που οδήγησε σε άσθμα, ιώσεις, κ.α.- συνοδεύονται από ιατρικές γνωματεύσεις που έχω προσκομίσει στο κατάστημα.

             Με βάση τα προαναφερθέντα θεωρώ άδικη τη μη μονιμοποίηση μου και την παράταση της κρίσης για 6 μήνες, με βασικό αιτιολογικό τη μειωμένη ποσοτική και ποιοτική απασχόλησή μου στο κατάστημα Λαγκαδά καθώς και τις 12 ημέρες ασθένειας.

           Αιτούμαι της άμεσης επανεξέτασης της μονιμοποίησης μου.

Last Updated (Sunday, 22 May 2011 13:45)